<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

Balduzzi
Grand Reserva 2003

rượu đày cá tính và quyến rũ là những nét đặc trưng của loại vang này. Khi thưởng thức vang sẽ cho cảm giác ban đầu thanh thoát nền nã, mềm mại để rồi sau đó lại sâu sắc đậm đà, vang rất ắn tượng bởi sự hòa trộn khéo léo và tinh tế các giống nho khác nhau, rượu được ủ trong thùng gỗ sồ Pháp 24 tháng, rượu được đóng trong thùng gỗ 6 chai/thùng.

The product is boxed and in excellent condition
Balduzzi Grand Reserva 2003

ABOUT

Balduzzi Grand Reserva 2003

rượu đày cá tính và quyến rũ là những nét đặc trưng của loại vang này. Khi thưởng thức vang sẽ cho cảm giác ban đầu thanh thoát nền nã, mềm mại để rồi sau đó lại sâu sắc đậm đà, vang rất ắn tượng bởi sự hòa trộn khéo léo và tinh tế các giống nho khác nhau, rượu được ủ trong thùng gỗ sồ Pháp 24 tháng, rượu được đóng trong thùng gỗ 6 chai/thùng.

VINTAGE

REGION

D.O Maule Valley-Chile

D.O Maule Valley-Chile

INGREDIENTS

Cabernet Sauvignon 47%, Merlot 25%, Cabernet Franc 25%

Cabernet Sauvignon 47%, Merlot 25%, Cabernet Franc 25%

SIZE

ALCOHOL CONCENTRATION

WINEMAKER

PROFESSIONAL RATING

10Robert M. Parker Jr.

The best wine!!!

99James Suckling

Good wine!!

nut-zalo nut-zalo